close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


  Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

  Upplands Berg & Schakt AB

  Niklas Agréus projektledare

  I Östhammars kommun, norr om Stockholm finns en av våra erfarna och certifierade återförsäljare, Upplands Berg & Schakt AB.

  Vi ställde några frågor till Niklas Agréus, projektledare och schemaläggare på företaget efter ett av deras stora projekt.

   

  Berätta kort om ert företag och dess verksamhet

  Vi är verksamma i Östhammars kommun och har vårt säte i Öregrund. Förutom att vi anlägger avlopp så tillhandahåller vi tjänster inom schaktning, bergssprängning, tomtplanering, husgrunder, vägbyggen och transporter.

   

  Berätta kort om ett av era projekt, vad gick det ut på?

  Vi fick förtroende av Caravan Clubs camping i Östhammar att anlägga ett Oxyfix reningsverk för 175 pe.

  Campingen är belägen vid en kraftigt övergödd havsvik där man ofta har badförbud på grund av den dåliga vattenkvalitén.

  Anläggningen bestod av fyra tankar, pumpar samt en stor infiltration. I tillägg till detta anlades en sluten tank för tömning av latrintankar.

   

  Varför valde ni att samarbeta med Eloy – Svensk Avloppsrening för projektet?

  För att de är marknadsledande inom stora avloppsanläggningar och dessutom har en support som vi värdesätter vid genomförande av projekt av denna storlek.

   

  Hur löste Eloy – Svensk Avloppsrenings produkter era utmaningar i projektet?

  Installation av Oxyfix produkterna är mycket enkel vilket hjälper när en anläggning av denna storlek ska anläggas.

   

  Hur upplevde du samarbetet med Eloy – Svensk Avloppsrening, ex kommunikation, engagemang, stöd och kunskap?

  Supporten vi fick vid planering och genomförande av projektet var fantastiskt. Teknikernas kunskap och vilja att hjälpa till är något vi värdesätter högt avlutar Niklas.