close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
forward Mer info
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


  Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

  Vanliga frågor och svar om enskilt avlopp

  Här har vi samlat de vanligaste frågorna angående enskilt avlopp

  Vanliga frågor

  keyboard_arrow_rightVem är ansvarig för det enskilda avloppet?

  Den som äger en fastighet med enskilt avlopp är ansvarig för denna i allt från att rätt tillstånd finns, till att löpande underhålla och kontrollera anläggningen enligt leverantörens instruktioner för att säkerställa funktionen i din avloppsrening.

  keyboard_arrow_rightVad är ett enskilt avlopp?

  Med enskilt avlopp menas ett avlopp som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet. Ett enskilt avlopp kräver ett tillstånd från Miljökontoret (eller motsvarande) i din kommun.

  keyboard_arrow_rightHur vet jag om mitt enskilda avlopp är godkänt?

  Till att börja med behöver du veta om det finns ett giltigt tillstånd för din nuvarande avloppsanläggning. Finns det inte det så är ditt avlopp inte godkänt. Samma sak gäller om du endast har en slamavskiljare (t.ex. en två- eller trekammarbrunn) men ingen ytterligare rening. Denna form av enskilt avlopp är ej heller godkänt som enda rening.
  Det finns också fall då det finns anledning till att se över ditt enskilda avlopp. Är anläggningen äldre än 20 år så är sannolikheten stor att den behöver ses över eller om du misstänker att reningen i din nuvarande anläggning inte fungerar enligt nuvarande miljökrav.
  Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som är skyldig att se till att du har en fungerande avloppsrening!

  keyboard_arrow_rightVad är avloppsvatten?

  Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dagvatten, dräneringsvatten och spillvatten. Samtliga olika typer har gemensamt att det har påverkats av oss människor och samhället och därför behöver tas omhand på olika sätt.

  keyboard_arrow_rightVad menas med ett kretsloppsanpassat avlopp?

  I ditt avloppsvatten från toaletten (urin och avföring) finns en stor mängd näringsämnen, främst fosfor och kväve. I ett kretsloppsanpassat avlopp finns det möjlighet att fånga upp dessa ämnen och återföra dem till odlad mark. Allt sker på ett kontrollerat och hygieniskt sätt, t.ex. via att använda Polonite. På så sätt kan du använda materialet istället för traditionellt gödsel i exempelvis ett jordbruk eller på din egen tomt. Kom ihåg att tillstånd krävs från din kommun om du vill sprida materialet för egen räkning.

  keyboard_arrow_rightVad innebär övergödning?

  Övergödning orsakar problem som exempelvis algblomning och syrebrist i vattendrag. Övergödning orsakas att stora mängder näringsämnen som fosfor och kväve återförs till vattendrag. Läs mer om övergödning här!

  keyboard_arrow_rightVad får jag slänga i toaletten?

  Det enda skräp du får slänga i toaletten är toalettpapper. Allt annat skräp samt kemikalier och mediciner är förbjudet att spola ner i toaletten.

  keyboard_arrow_rightVilken lösning ska jag välja för mitt enskilda avlopp?

  Det finns en mängd olika varianter på reningsmöjligheter för ditt enskilda avlopp. Det är främst fastighetens och tomtens förutsättningar som avgör vilka olika alternativ du kan välja mellan. I vår produktgenerator kan du få förslag på produkter som passar för dina förutsättningar.

  keyboard_arrow_rightVad är gråvatten?

  Gråvatten är ett annat ord för BDT-vatten. Alltså bad-, disk- och tvättvatten från hushåll.

  keyboard_arrow_rightVad är svartvatten?

  Svartvatten är benämning på det vatten inkl. toalettpapper, urin och avföring som spolas ner i toaletten. Även kallat klosettvatten.

  keyboard_arrow_rightJag har en trekammarbrunn, räcker det för att rena mitt avloppsvatten?

  Nej, du som fastighetsägare är enligt lag skyldig att ha ytterligare rening efter din trekammarbrunn (slamavskiljare). Läs mer om trekammarbrunnar här!

  keyboard_arrow_rightVilka lagar och regler gäller för det avloppsvatten jag släpper ut?

  Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare. Vidare finns det råd och vägledning som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten som är ett verktyg för miljöinspektörer som är verksamma i kommunerna.

  keyboard_arrow_rightNär behövs efterpolering?

  Efterpolering används då det finns ett behov av att ytterligare reducera smittämnen (hälsokraven) efter den ordinarie reningen. Om det behövs efterpolering eller ej avgör Miljönämnden i din kommun. Ett exempel då detta kan behövas är om flera enskilda avlopp har samma utsläppspunkt.

  keyboard_arrow_rightVem ska jag vända mig till med frågor om mitt enskilda avlopp?

  Vi och våra återförsäljare hjälper gärna till med frågor och råd, vi tar hand om hela processen och ansökan mot kommunen. Det är Miljökontoret på din kommun som handlägger samt ger vägledning i frågor om enskilda avlopp. De har däremot inte till uppgift att ge råd om vilken anläggning du skall ha.

  keyboard_arrow_rightVem är ansvarig för att slamtömning av mitt avlopp?

  Det är din kommun som är ansvarig för slamtömningen. I vissa fall kan man även få uppskov om längre bytesintervall för ex. fritidsboende eller större fastigheter.

  keyboard_arrow_rightKan jag själv ta hand om slammet och urin på min egen tomt?

  Kommunen kan ge dispens för spridning på egen tomt. Vänd dig till ditt Miljökontor för mer information och tillstånd.

  keyboard_arrow_rightVad innebär normal- respektive hög skyddsnivå?

  Miljölagstiftningen delar upp reningskraven på normal- respektive hög skyddsnivå. Normal skyddsnivå utgör de lägsta kraven för rening av avloppsvatten. Miljönämnden i kommunerna gör sedan bedömningar utefter de unika förutsättningarna som kan innebära att reningskraven höjs till hög skyddsnivå.

  keyboard_arrow_rightVilket ansvar har entreprenören som installerar ett enskilt avlopp?

  Entreprenören som du väljer för att installera ditt enskilda avlopp ansvar för att utföra installationen på ett fackmannamässigt sätt. Samt tillvarata dina intressen som fastighetsägare.

  Produktfrågor

  keyboard_arrow_rightVad kostar det att anlägga ett avlopp?

  Kostnader för att anlägga ett nytt enskilt avlopp har stora variabler branschen säger mellan 70 000 – 150 000, mer finns att läsa på Avloppsguiden. Valet av system samt vilka markförutsättningar som finns där man ska anlägga det nya avloppet påverkar kostnaden. Viktiga när man pratar om kostnaden är att se vad är kostnaden för avloppet utslaget under en längre tidshorisont. Om man ser infiltrationer eller markbäddar har dom i regel kortlivslängd eller att regler säger att dom ska bytas ut efter ex. 10år. Andra lösningar är livslängden betydligt lägre vilket ger en högre kostnad vid installation men övertid en lägre kostnad. En faktor som ska räknas in är att anläggningen ska klara reningskraven som finns idag och i framtiden. Driftkostnaden är en faktor som också ska med i kostnaden ex. hur många gånger behöver systemet tömmas av slam eller en sluten tank.

  keyboard_arrow_rightVad innebär att reningsverket är CE-märkt?

  CE-märkning innebär att produkten är testad enligt en EU-standard och har en prestandadeklaration. Oxyfix och X-Perco uppfyller Naturvårdsverkets högt ställda krav på rening för normal och hög skyddsnivå. Oxyfix och X-Perco har testats oberoende i Frankrike, Belgien och Tyskland. För dig som fastighetsägare innebär det att du kan vara trygg i att du installerar ett system som är godkänt att säljas i Sverige, och som har en funktion och hållbarhet som klarar svenska reningskrav.

  keyboard_arrow_rightKlarar Svensk Avloppsrenings produkter alla reningskrav?

  JA, våra system klarar alla reningskrav hög- som normalskyddsnivå.
  Om din fastighet omfattas av kraven för hög skyddsnivå så kan du utan problem använda våra reningsverk. Genom att integrera något av våra alternativ för fosforrening som uppfyller kraven för hög skyddsnivå.
  Använder man fosforfilter Polonoite får man ett inbyggt efterpoleringsfilter som klarar att rena avloppsvatten från bakterier enligt hälsokraven.

  keyboard_arrow_rightPassar era minireningsverk för alla storlekar av hushåll?

  Oxyfix passar enskilda hushåll som är permanentboende eller som fritidshus. Systemet är anpassat för att klara förändringar i belastning och den volym av avloppsvatten som ska behandlas. Oxyfix reningsverk finns i storlekar från 1 hushåll (5 pe) upp till 80 hushåll (400 pe), enkelt om du och din granne har ett gemensamt avlopp idag eller flera fastigheter som ska anslutas.

  keyboard_arrow_rightVad är fosfor?

  Fosfor är en livsviktig substans som finns i gödsel och vi får i oss genom maten. Det mesta av fosforn vi äter rinner ut i avloppet där det skapar övergödning i vattendrag, hav och sjöar. Det är också en ändlig råvara som börjar ta slut. Genom att återvinna fosfor sparar vi på jordens resurser. Läs mer om övergödning här!

  keyboard_arrow_rightVad kostar det att byta fosforfilter?

  Priset för ett byte varierar*. Man vill sträva efter att byten sker i kluster. Polonite fosforfilter renar även fosfor efter att reningskraven passerat, vilket innebär att byta kan planeras i lugn och ro. Svensk Avloppsrening samarbetar med Polonite Nordic AB när det gäller byten av fosforfilter.
  Priset för byte av:
  500kg filter fr. 9000 kr
  1000kg filter fr. 13 900 kr

  *Priserna är per byte och inkluderar moms. Andra priser kan förekomma om annan aktör hanterar bytet.

  keyboard_arrow_rightHur fungerar Polonite®?

  Fosforfiltret av Polonite® adsorberar (suger upp) fosfor från avloppsvattnet och är det sista steget i avloppsanläggningen. Här renas minst 90 procent av fosforn i vattnet, vilket motsvarar hög skyddsnivå. När vatten leds genom filtret suger filtermaterialet upp fosfor samtidigt som vattnet hygieniserars en extra gång. Det här sker utan att fastighetsägaren behöver hantera några kemikalier.

  keyboard_arrow_rightByte av fosforfilter

  Har du tecknat ett serviceavtal med Svensk Avloppsrening hjälper vi dig med hur bytet av fosforfiltret sker. Många kommuner tar hand om hela bytet genom en egen renhållningsleverantör. Kontakta renhållningen på din kommun och se vad de erbjuder. Eftersom alla kommuner inte ännu har möjlighet att erbjuda byte, erbjuder Svensk Avloppsrening tillsammans med Polonite Nordic AB också byte av Polonite fosforfilter. Ett byte inkluderar då nytt filter, borttagande av uttjänt filter, isättning av nytt filter och kretslopp av mättad filtermassa. Polonite fosforfilter renar även efter att reningskraven passerat, vilket innebär att byta kan planeras i lugn och ro.

  keyboard_arrow_rightHar ni serviceavtal?

  Ja, vi erbjuder två olika avtal och som fastighetsägare ska du alltid teckna dig för något av dessa två alternativ. Välj mellan att utföra egenkontrollen av systemet själv eller teckna dig för vårt underhållsavtal där det ingår ett årligt underhållsbesök. Läs mer här vad som kontrolleras vid besöket om du har underhållsavtal!

  keyboard_arrow_rightVad har ni för garantier på produkterna?

  När du tecknar dig för ett av våra två alternativ av serviceavtal tar du förutom grundgarantin även del av den förlängda garantin:

  √ 10 + 5 års grundgaranti + förlängd garanti på tanken från Eloy Water

  √ 2 + 1 års grundgaranti + förlängd garanti övriga delar från Eloy Water

  √ 1 + 1 års grundgaranti + förlängd garanti övriga produkter

  keyboard_arrow_rightVad menas med egenkontroll?

  Fastighetsägaren ansvar själv för att reningsverket kontrolleras och sköts enligt rekommendationer från leverantören inkl. byte av filtermassa. Leverantören från sin sida kan vid detta tillval inte garantera funktionen utan fastighetsägaren står till svars om det uppkommer felaktigheter som uppstår av försummelse från ovan.

  keyboard_arrow_rightVem utför servicen?

  Vi har valt att jobba med Acona Miljöteknik gällande underhållsbesök & service av våra reningsverk. Acona Miljöteknik har mångårig erfarenhet av att underhålla reningsverk och vattenteknik, till hjälp har man den senaste tekniken. Acona planerar sina servicerutter själva och aviserar dig som fastighetsägare ungefär 2 veckor innan dem planerar att komma.

  keyboard_arrow_rightVad är det för skillnad mellan betong och plasttank?

  Armerad betongtank- extra stark och tålig!
  Tanken till Oxyfix® C-90 är tillverkad i komprimerad betong armerad med stålfibrer. Detta revolutionerande material garanterar enastående hållbarhet och tålighet. Tanken är lätt att transportera, hantera och installera (även i områden som har högt grundvatten).

  Polyestertank – ultralätt!
  Oxyfix® LG-90 är tillverkad i förstärkt Polyester som gör den extra stark och robust. Den är idealiskt för platser som är svåra att komma åt: lättare och enklare att hantera vid installation (endast 220 kg).

  keyboard_arrow_rightVarför ska jag välja reningsverket Oxyfix?

  Oxyfix är ett av marknadens mest flexibla system när det gäller rening av fosfor från avloppsvatten. Systemet i sig renar en hög grad av fosfor och till detta finns flera alternativ att välja på för att uppnå normal- eller hög skyddsnivå. På så sätt får fastighetsägaren alltid det mest kostnadseffektiva och trygga systemet.

  • 50.000 installerade produkter
  • 15-års garanti på tanken
  • Enastående kvalité-certifierad av Benor
  • Enkel att installera, använda och underhålla
  • Diskret, smälter in i miljön, kompakt och luktfri

   

   

  keyboard_arrow_rightJag är redo att börja min planering-vad gör jag nu?

  Vi har sammanställt några enkla steg att följa:

  FÖRE

  1.Kontakta din kommun för information om   de regler som gäller där du bor, läs på vår kommunguide!

  2. Kontakta oss eller någon av våra återförsäljare för ett kostnadsfritt hembesök.

  3. Få hjälp av återförsäljare att välja rätt system

  4. Återförsäljaren hjälper dig med nödvändiga dokument till kommunen för godkännande innan installation påbörjas

  EFTER

  1. Driftsättningen av ditt avloppssystem görs av återförsäljaren

  2. När ditt avloppssystem har installerats skickar återförsäljaren in dokumentation till kommunen för att verifiera installationen

  3. Du registrerar din produkt så får du kostnadsfri förlängning av garantin!

  keyboard_arrow_rightJag vill återvinna mitt regnavatten-har ni någon produkt för det?

  En stor del av hushållets vattenförbrukning kan idag ersättas av regnvatten. Det finns en rad besparings områden ex. vid spolning av toaletten och tvätt samt allt man gör ute, bevattning, rengöring m.m. Vi kan erbjuda dig vårt regnvattensystem Waterfix®.

  Systemet besår av tankar för uppsamling och lagring av regnvatten. Systemet finns för det lilla hushållet men även större anläggningar.

  Trädgårds- och hemmasystemen är geniala och kompletta lösningar för återanvändning av regnvatten. Läs mer här!

  keyboard_arrow_rightVar kan jag läsa mer om tekniska detaljer för produkterna?

  Till höger på produktsidorna finns de tekniska dokumenten för varje produkt. Ladda ner eller skriv ut själv.  Se här!

  Det går också utmärkt att ringa oss direkt!

  keyboard_arrow_rightVad är skillnaden mellan era fett och oljeavskiljare?

  Fettavskiljare-Greastop® har utformats för att förhindra att fettpartiklar tar sig ut i avloppsledningarna och kan ge försämrad reningseffekt på efterföljande rening samt fettbildning i ledningar.

  Fettavskiljare ska enligt gällande regler installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett rinner ut i avloppet. I anläggningar där det normalt innehåller fett, tex. restauranger, produktionsanläggningar ex. livsmedel och slakterier.

  Oljeavskiljare-Hydrosep® är anpassad för att klara av att separera olja från vatten och måste enligt gällande regler installeras på biltvättar, parkeringar, bensinstationer, etc eller vid behandling av avrinning från bensinstationer, parkeringsplatser, garage. Där vatten ska ledas till allmänt som enskilt avlopp eller rening av ytvatten.

  Vi hjälper till med alla frågor om dimensioneringen!