close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
forward Mer info
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


  Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

  Att tänka på inför val av nytt enskilt avlopp

  Nytt enskilt avlopp

  Dags att åtgärda ditt enskilda avlopp? Oavsett om du är i behov av ett helt nytt avlopp eller om du har ett gammalt avlopp som behöver uppgraderas med ny reningsteknik så står du inför ett antal val innan ditt nya enskilda avlopp är på plats.

  För dig som nu står inför beslutet att välja en ny lösning för ditt enskilda avlopp så har vi sammanställt en kort guide för att hjälpa dig på vägen.

  Innehåll:

  Läs på om enskilt avlopp!

  Och skaffa dig en bild av vad som är aktuellt för din fastighet. Att tänka på är att säkerställa att systemen klarar dina behov och framtida lagkrav på rening. Mycket information kring vad som gäller för just din fastighet återfinns på kommunernas hemsidor och miljökontor.

  Välj efter dina behov och förutsättningar

  Välj avloppslösning efter dina behov och förutsättningar. Nya avloppsanläggningar dimensioneras alltid för minst ett hushåll med fem personer även om färre personer belastar avloppet.

  Ofta finns en trekammarbrunn eller annan typ av slamavskiljare sedan tidigare. Då är det viktigt att ta reda på om den kan fortsätta användas eller om den är i sådant skick att den måste bytas ut. Via din kommun kan du ta reda på hur översyn av befintlig slamavskiljare/trekammarbrunn går till i just din kommun.

  Alla fastigheter klassas som normal- eller högskyddsnivå. Det är ett antal faktorer som avgör skyddsnivån och dessa varierar från kommun till kommun. Generellt kan man säga att fastigheter som angränsar till känsliga vattendrag klassas som hög skyddsnivå men det kan även finnas annat som avgör.

  Inom de olika skyddsnivåerna finns olika reduktionsvärden att förhålla sig till.

          För normal skyddsnivå gäller:

  • 90% reduktion av organiska ämnen, även kallat BOD7
  • 70% reduktion av fosfor

   För hög skyddsnivå gäller:

  • 90% reduktion av organiska ämnen, även kallat BOD7
  • 90% reduktion av fosfor
  • 50% reduktion av kväve

  Min fastighet har klassats som hög skyddsnivå, vilka lösningar passar för mig? Ta hjälp av vår produktgenerator för att få hjälp med förslag på lösningar som passar din fastighet!

  Kostnad enskilt avlopp

  Valet av system samt vilka markförutsättningar som finns där man ska anlägga det nya avloppet påverkar det slutgiltiga priset för ditt nya enskilda avlopp.

  Viktigt när man pratar om kostnaden är att se vad den blir utslaget över en längre tidsperiod. Te.x. kan infiltrationer och markbäddar ha en lägre kostnad vid anläggning men deras livslängd är övertid sett kort och medför därför en högre kostnad i det långa loppet.

  Lösningar med längre livslängd kan ge en högre kostnad vid själva installationen men över tid sett en lägre kostnad.

  Vid valet av lösning ska du även räkna in att anläggningen ska klara reningskraven som de ser ut idag och även för framtiden. En kostnad som ska räknas in är den för driften så som slamtömning etc.

  Hitta en entreprenör för enskilt avlopp

  Hitta en entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig att välja ett lämpligt system, sammanställa den information (ritningar m.m.) som behövs för tillståndsansökan och som sedan kan utföra jobbet med att installera din avloppslösning.

  Vi utför kostnadsfria och förutsättningslösa konsultationer över hela landet, kontakta oss för mer information.

  I det fall som du tänker installera avloppet själv är det viktigt att du skaffar dig den kunskap som krävs för att utföra installationen. En avloppslösning är en investering som ska ha en bra funktion under en lång tid. Det är inte bara produkterna utan även installationen som är grunden till det. Tänk på att du har rätt att utnyttja ROT avdraget (30 %) för arbetskostnaden på installationen.

  Tillståndsansökan

  När du gjort ditt val av avloppslösning är det dags att skicka in tillståndsansökan till din kommun. Först när tillståndet är beviljat får du börja anläggandet av ditt nya enskilda avlopp.

  Exempel på installation av Oxyfix reningsverk.

  Driftsätt anläggningen

  När installationen är gjord och slutbesiktigad (vilka regler som gäller för slutbesiktning i din kommun bör framgå av tillståndsbeslutet om inte så kontakta din handläggare på kommunen) är den färdig att tas i drift.

  Säkerställ att du som fastighetsägare har all nödvändig information för att kunna sköta driften av ditt reningsverk som t.ex. underhållsinstruktioner m.m. Varje lösning som du i slutänden väljer kommer behöva någon form av översyn och har i vissa fall en begränsad livslängd, läs mer om infiltration och markbäddar här. Ett självklart val är en lösning som ger dig funktionen dagligen och samtidigt minimalt med underhåll.

  Ansvaret ligger hos dig

  Det övergripande ansvaret för ditt enskilda avlopp ligger hos dig som fastighetsägare men du kan alltid vända dig till miljöinspektörerna på din kommun med alla typer av frågor som du behöver få hjälp med i planeringen av ditt nya enskilda avlopp.

  Frågorna kan vara många så tveka inte att kontakta oss, vi utför kostnadsfria konsultationer över hela landet. Du når oss via info@svarab.se eller telefon: 08–83 64 22

  Jag vill veta mer, kontakta mig!

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!   Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.