close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


  Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

  Att tänka på inför val av nytt enskilt avlopp

  Nytt enskilt avlopp

  Dags att åtgärda ditt enskilda avlopp? Oavsett om du är i behov av ett helt nytt avlopp eller om du har ett gammalt avlopp som behöver uppgraderas med ny reningsteknik så står du inför ett antal val innan ditt nya enskilda avlopp är på plats.

  För dig som nu står inför beslutet att välja en ny lösning för ditt enskilda avlopp så har vi sammanställt en kort guide för att hjälpa dig på vägen.

   

  Läs på om dina förutsättningar

  Skaffa dig en bild av vad som är aktuellt för din fastighet och vilka förutsättningar din tomt har. Att tänka på är att säkerställa att lösningen du väljer klarar dina behov och eventuella framtida lagkrav på rening. Mycket information kring vad som gäller för din fastighet finns hos kommunens miljökontor och har du ett åläggande från kommunen efter en eventuellt gjord tillsyn finns där information om vilka krav de ställt i just ditt fall.

   

  Välj efter dina behov och förutsättningar

  Välj avloppslösning efter dina behov och förutsättningar, tänk också på att ditt nya enskilda avlopp skall nyttjas i många år och att du över tid sannolikt vill ha en så driftsäker och kostnadseffektiv lösning som möjligt.

  Nya avloppsanläggningar dimensioneras alltid för minst ett hushåll med fem personer även om färre personer belastar avloppet. Ofta finns en trekammarbrunn eller annan typ av slamavskiljare sedan tidigare. Många väljer idag att ta bort sin gamla brunn och ersätta med ett platsbesparande minireningsverk som ej behöver grävas om över tid likt markbaserade lösningar, ett minireningsverk är också kontrollerbart så du slipper en obehagliga överraskningar åsamkade av en trekammarbrunn som har sett sina bästa dagar. Kom också ihåg att vid installation av ett nytt enskilt avlopp sitter inte den stora besparingen i att behålla en gammal trekammarbrunn.

  Alla fastigheter klassas av kommunens miljökontor som normal- eller hög skyddsnivå. Det är ett antal faktorer som avgör skyddsnivån och dessa varierar från kommun till kommun. Generellt kan man säga att fastigheter som angränsar till känsliga vattendrag klassas som hög skyddsnivå men det kan även finnas annat som avgör.

  Inom de olika skyddsnivåerna finns olika reduktionsvärden att förhålla sig till.

  För normal skyddsnivå gäller:

  • 90% reduktion av organiska ämnen, även kallat BOD7
  • 70% reduktion av fosfor

  För hög skyddsnivå gäller:

  • 90% reduktion av organiska ämnen, även kallat BOD7
  • 90% reduktion av fosfor
  • 50% reduktion av kväve

  Kostnad enskilt avlopp

  Valet av system samt vilka markförutsättningar som finns där man ska anlägga det nya avloppet påverkar det slutgiltiga priset för ditt nya enskilda avlopp.

  Viktigt när man pratar om kostnaden är att se vad den blir utslaget över en längre tidsperiod. Te.x. kan infiltrationer och markbäddar ha en lägre kostnad vid anläggning men deras livslängd är sett över tid betydligt kortare och medför därför en högre kostnad i det långa loppet.

  Vid valet av lösning ska du även räkna in att anläggningen ska klara reningskraven som de ser ut idag men även för framtida eventuella ändringar av reningskraven. Klarar din anläggning nya hårdare krav eller är det möjligt att uppgradera din anläggning utan att behöva gräva om allt? En kostnad som också alltid, oavsett val av anläggning, ska räknas in är driften såsom slamtömning etc.

   

  Hitta en entreprenör för enskilt avlopp

  Hitta en avloppsentreprenör som kan hjälpa dig att välja ett lämpligt system, sammanställa den information (ritningar m.m.) som behövs för tillståndsansökan och som sedan kan utföra jobbet med att installera din avloppslösning.

  Via våra återförsäljare och entreprenörer utför vi lokala, kostnadsfria och förutsättningslösa konsultationer över hela landet. Du är alltid välkommen att kontakta oss så sammanför vi dig med en lokal återförsäljare.

  I det fall som du tänker installera avloppet själv är det viktigt att du skaffar dig den kunskap som krävs för att utföra installationen. En avloppslösning är en investering som ska ha en bra funktion under en lång tid. Det är inte bara produkterna utan även installationen som är grunden till det. Tänk på att du har rätt att utnyttja ROT avdraget (30 %) för arbetskostnaden på installationen.

   

  Tillståndsansökan

  När du gjort ditt val av avloppslösning är det dags att skicka in tillståndsansökan till din kommun. Väljer du ett enskilt avlopp från Eloy – Svensk Avloppsrening sköter vi givetvis ifyllnad av din ansökan samt eventuell kontakt med kommunen under tillståndsprocessen. Först när tillståndet är beviljat får du börja anläggandet av ditt nya enskilda avlopp.

  Oxyfix minireningsverk 1 hushåll

  Driftsätt anläggningen

  När installationen är gjord och slutbesiktigad (vilka regler som gäller för slutbesiktning i din kommun bör framgå av tillståndsbeslutet) är den färdig att tas i drift.

  Oavsett vilken lösning som du i slutändan väljer behövs någon form av översyn och har i vissa fall en begränsad livslängd. Ett självklart val är en lösning som ger dig funktionen både idag och i framtiden samtidigt som den innebär minimalt med underhåll.

   

  Ansvaret ligger hos dig

  Det övergripande ansvaret för ditt enskilda avlopp ligger alltid hos dig som fastighetsägare men du kan alltid vända dig till miljökontoret på din kommun för frågor gällande just dina förutsättningar.

  Slutligen. Att skaffa ett nytt enskilt avlopp kan skapa många frågor och funderingar, tveka aldrig att höra av dig till oss på Eloy – Svensk Avloppsrening så ska vi försöka svara på dina frågor efter bästa förmåga. Varmt välkommen med din kontakt.

  Jag vill veta mer, kontakta mig!

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!   Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.