close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


  Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

  Övergödning

  Övergödning

  Övergödning är ett begrepp som man träffar på i allt större omfattning. Men vad innebär då övergödning? Hur uppstår det? Kan man göra något för att undvika detta?

  Om du nu står inför valet av ett nytt enskilt avlopp är frågan om övergödning något som är värt att ta med i beaktande när du gör ditt val.

  Övergödning uppstår när stora mängder näringsämnen tillförs till sjöar, hav och andra vattendrag. I första hand handlar det om fosfor och kväve som återförs till vattendragen. Det finns flera faktorer som bidrar till övergödning och utsläpp från orenade avlopp är ett av dem.

  När övergödning uppstår rubbar det ekosystemet och djur- och växtarter påverkas på ett negativt sätt. Vissa arter minskar kraftigt i mängd eller dör ut helt medan vissa starkare arter tar överhanden. Ett exempel på detta är fenomenet med algblomning som blivit ett mer och mer aktuellt ämne på senare år. Övergödning är idag ett stort problem i bl.a. Östersjön, mer om detta finns att läsa om hos Världsnaturfonden som driver projektet Rädda Östersjön.

   

  Vem ansvarar

  Om din fastighet är ansluten till det kommunala avloppsnätet är det kommunens ansvar att se till att reningen av avloppsvattnet uppfylls enligt alla krav. Är du däremot fastighetsägare med enskilt avlopp ligger detta ansvar på dig. Ett bra alternativ när du planerar att anlägga ett helt nytt avlopp är att installera ett minireningsverk som kan rena fosfor från ditt avloppsvatten samtidigt som det också reducerar organiska ämnen.

  Övergödning är idag ett stort problem i bl.a. Östersjön, mer om detta finns att läsa om hos Världsnaturfonden som driver projektet Rädda Östersjön.

  Läs mer om våra produkter, Oxyfix och X-Perco som klarar alla givna reningskrav. Dessutom kan dessa produkter levereras med olika typer av fosforrening vilket gör att vi alltid kan hitta den lösning som passar bäst i just ditt fall.

  Jag vill veta mer, kontakta mig!

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!   Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.