close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
forward Mer info
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


  Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

  Övergödning

  Övergödning

  Är ett begrepp som man träffar på i allt större omfattning. Men vad innebär då övergödning? Hur uppstår det? Kan man göra något för att undvika detta?

  Om du nu står inför valet av ett nytt enskilt avlopp är frågan om övergödning något som är värt att ta med i beaktande när du gör ditt val.

  Övergödning uppstår när stora mängder näringsämnen tillförs till sjöar, hav och andra vattendrag. I första hand handlar det om fosfor och kväve som återförs till vattendragen. Det finns flera faktorer som bidrar till övergödning och utsläpp från orenade avlopp är ett av dem.

  När övergödning uppstår rubbar det ekosystemet och djur- och växtarter påverkas på ett negativt sätt. Vissa arter minskar kraftigt i mängd eller dör ut helt medan vissa starkare arter tar överhanden. Ett exempel på detta är fenomenet med algblomning som blivit ett mer och mer aktuell ämne på senare år.

  Vem ansvarar

  Om din fastighet är ansluten till det kommunala avloppsnätet är det kommunens ansvar att se till att reningen av avloppsvattnet uppfylls enligt alla krav. Är du däremot fastighetsägare med enskilt avlopp ligger detta ansvar på dig. Ett alternativ när du planerar att antingen åtgärda en gammal avloppslösning eller anlägga ett helt nytt avlopp är att installera ett minireningsverk med fosforfilter. Förutom att samla upp fosforn har filtret en bakteriereducerande funktion samt att det motverkar dålig lukt. Genom att använda ett fosforfilter skapar du ett kretslopp i och med att det mättade materialet i filtret sedan kan återföras som jordförbättrare eller gödningsmedel.

  Övergödning är idag ett stort problem i bl.a. Östersjön, mer om detta finns att läsa om hos Världsnaturfonden som driver projektet Rädda Östersjön.

  Läs mer om våra produkter med integrerat fosforfilter, Oxyfix och X-Perco

   

   

  Jag vill veta mer, kontakta mig!

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!   Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.