close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
forward Mer info
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

Trekammarbrunn

Trekammarbrunn

Trekammarbrunnen är den vanligaste typen av slamavskiljare. Slamavskiljningen är det första steget inför reningsprocessen av blandat avloppsvatten. Det finns även slamavskiljare med två kammare, då kallad tvåkammarbrunn och mer moderna slamavskiljare som är utformade på andra sätt men med samma funktion. Syftet med slamavskiljaren är alltid att grova partiklar ska sorteras bort ur avloppsvattnet innan det går vidare till själva reningsprocessen.

Innehåll:

Hur vet jag om min trekammarbrunn fungerar?

Det är miljökontoret på din kommun som inspekterar och bedömer om din befintliga slamavskiljare är i fullgott skick eller om den behöver åtgärdas. En slamavskiljare som inte fungerar som den ska kan orsaka problem längre fram i reningskedjan, t.ex. kan slam tryckas vidare i systemet och orsaka stopp eller göra så att reningsfunktionen sätts ur spel. Detta kallas med ett annat ord för slamflykt. Slamflykten kommer på sikt att sätta din avloppsrening ur funktion och behöver därför åtgärdas.
Vi har listat reglerna för några av de vanligaste kommunerna här.

Storlek på trekammarbrunn
Storleken på trekammarbrunnen eller slamavskiljaren är beroende på hur många personer i hushållet som nyttjar avloppet. Viktigt att tänka på är att den ska placeras på så sätt att den är lättåtkomlig för slamsugningsfordon. Slamstömning sker vanligen en gång per år och ombesörjs av din kommun mot en avgift.

Vilka regler gäller för trekammarbrunn?

En trekammarbrunn eller annan typ av slamavskiljare kan aldrig användas som enda behandling av avloppsvatten utan någon typ av vidare behandling är ett krav. Exempelvis ett minireningsverk, infiltration eller markbädd.

Är du ägare till en fastighet med enskilt avlopp är du skyldig att se till att ditt avloppsvatten renas enligt rådande lagkrav, mer information finns att hitta i Miljöbalken. Avloppsvatten som släpps ut utan att ha genomgått tillräcklig rening en stor bidragande faktor till den övergödning som drabbar våra sjöar, hav och andra vattendrag. Är du intresserad av att läsa mer om detta ämne så läs vår artikel Övergödning.

Trekammarbrunn med infiltration

Funderar du på att anlägga en infiltration eller har du en befintlig infiltration? Då behöver du en fungerande trekammarbrunn som första steg i din rening. En infiltrationsanläggning utnyttjar jordlagren för rening där vattnet sprids via spridarrör för att slutligen spridas till grundvattnet. Detta innebär att en icke fungerande infiltrationsanläggning släpper igenom orenat vatten direkt ut i grundvattnet.

Byte av trekammarbrunn

Ett minireningsverk bygger på samma principer som ett kommunalt reningsverk men i ett format anpassat för den enskilde fastighetsägaren eller samfälligheter. Minireningsverket placeras under jord och renar både BDT- samt WC vatten.

Minireningsverken går även att få i utföranden som passar såväl normal- som högskyddsnivå. I vissa fall använder man en trekammarbrunn/slamavskiljare som ett första steg och placeras då före minireningsverket.

Om du inte har en funktionsduglig slamavskiljare och du är i behov av att byta ditt enskilda avlopp kan det vara en idé att installera ett minireningsverk med inbyggd slamavskiljning. Ett exempel är Oxyfix, den levereras alltid med en inbyggd slamavskiljare och finns för såväl normal som hög skyddsnivå. Läs mer om Oxyfix här eller kontakta oss så berättar vi mer!
I artikeln Minireningsverk, infiltration och markbädd kan du läsa mer utförligt om hur en de olika alternativen fungerar.

Jag vill veta mer, kontakta mig!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.