close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
forward Mer info
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Välj ett alternativ nedan för att få så bra hjälp som möjligt


Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.


Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

Vanliga frågor och svar om enskilt avlopp

Här har vi samlat de vanligaste frågorna angående enskilt avlopp

Vanliga frågor

keyboard_arrow_rightVad är ett enskilt avlopp?

Med enskilt avlopp menas ett avlopp som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet. Ett enskilt avlopp kräver ett tillstånd från Miljökontoret (eller motsvarande) i din kommun.

keyboard_arrow_rightVem kan hjälpa mig i mitt val av system?

Som fastighetsägare är det många frågor som ska tas hänsyn till när du står inför valet av ett nytt enskilt avlopp.

Ofta behöver man ta hjälp av en yrkesman för att komma vidare i sitt beslut. Att ta kontakt med en lokal entreprenör som är insatt i just din kommuns regler och förutsättningar kan vara en god idé.

Gäller det större anläggningar är det vanligt att man anlitar en VA-konsult som hjälper dig i processen.

Ta gärna hjälp av våra certifierade återförsäljare som kan hjälpa dig med ditt nya enskilda avlopp. Du hittar dem här eller kontakta oss direkt så hjälper vid dig att hitta en entreprenör på din ort!

keyboard_arrow_rightVad är en trekammarbrunn?

Trekammarbrunn är en typ av slamavskiljare. I detta fall passerar vattnet genom tre kammare. Till skillnad från en tvåkammarbrunn där vattnet endast passerar genom två kammare.

Läs mer om trekammarbrunnar och slamavskiljare!

 

keyboard_arrow_rightHur vet man om den befintliga slamavskiljaren fungerar?

Ett bra sätt att se om slamavskiljaren fungerar är att titta om det finns slam i den tredje kammaren. Att det finns lite slam där tyder på att slamavskiljaren fungerar som den ska.

Om det däremot finns mycket slam där är det ett tecken på överbelastning eller att slamavskiljaren inte fungerar som avsett. Se även efter att vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsrörets underkant.
Utloppet från slamavskiljaren ska vara försedd med T-rör. Detta rör ska uppdateras med ett nytt om man ska använda sin befintliga slamavskiljare tillsammans med ett nytt reningsverk.
Se även om slamavskiljaren har tydliga ”frätskador” eller annan skada mellan kamrarna vilket kan påverka funktionen. Frätskador kan uppkomma främst på slamavskiljare i betong.
Har du en slamavskiljare med 1 eller 2 kammare är den ej godkänd. Har du däremot en kombination av följande som tillsammans ger 3-kamrar kan det vara en fungerande lösning.
Normalt sett brukar cementbrunnar ha en lång livslängd. När det gäller slamavskiljare i plast är det viktigt att man verifierar att det finns avskiljningssteg/trekammare som säkerställer en bra funktion.
Dag- eller dräneringsvatten får inte belasta slamavskiljaren.
Slamavskiljaren/trekammarbrunnen är ett viktigt steg för att uppnå reningseffektivitet i hela sitt system.

keyboard_arrow_rightRäcker trekammarbrunn som enda avloppsrening?

Nej, en slamavskiljare oavsett om det är en två- eller trekammarbrunn räcker inte som enda avloppsrening. Du som fastighetsägare är enligt lag skyldig att ha ytterligare rening efter din slamavskiljare.

keyboard_arrow_rightVad kostar det att anlägga ett enskilt avlopp?

Kostnaden för att anlägga ett nytt enskilt avlopp har stora variabler men branschen säger mellan 70.000-150.000 kr.

Valet av system samt vilka markförutsättningar som finns där man ska anlägga det nya avloppet påverkar kostnaden.

Viktigt när man pratar om kostnaden är att se vad kostnaden blir utslaget över en längre tidsperiod. T.ex. kan infiltrationer och markbäddar ha en lägre kostnad vid anläggning med deras livslängd är över tid sett kort och medför därför en högre kostnad i det långa loppet.

Lösningar med längre livslängd kan ge en högre kostnad vid själva installationen men över tid sett en lägre kostnad.

Vid valet av lösning ska du även räkna in att anläggningen ska klara reningskraven som de ser ut idag och även för framtiden.

keyboard_arrow_rightVad ska jag tänka på när jag köper ett hus med enskilt avlopp?

Om du planerar att köpa en fastighet med enskilt avlopp är det några punkter som du behöver ta i beaktande.

För det första tar du i och med köpet av fastigheten över hela ansvaret för den befintliga avloppsanläggningen.

I och med detta behöver du undersöka att den befintliga avloppsreningen har tillstånd hos kommunen, att den fungerar samt tar reda hur den ska skötas.

 

keyboard_arrow_rightVad är gråvatten?

Gråvatten är ett annat ord för BDT-vatten. Alltså bad-, disk- och tvättvatten från hushåll.

keyboard_arrow_rightVad är svartvatten?

Svartvatten är benämningen på det vatten inklusive toalettpapper, urin och avföring som spolas ner i toaletten. Även kallat klosettvatten.

keyboard_arrow_rightVilken lösning ska jag välja för mitt enskilda avlopp?

Det finns en mängd varianter på reningsmöjligheter för ditt enskilda avlopp. Det är främst fastighetens och tomtens förutsättningar som avgör vilka olika alternativ du kan välja mellan. I vår produktkonfigurator kan du få förslag på produkter som passar för dina förutsättningar.

keyboard_arrow_rightVem ska jag vända mig till med frågor om mitt enskilda avlopp?

Det är Miljökontoret (eller motsvarande) hos din kommun som handlägger samt ger vägledning i frågor om enskilda avlopp. De har däremot inte till uppgift att ge råd om vilken anläggning du skall ha.

keyboard_arrow_rightVad innebär att reningsverket är CE-märkt?

CE-märkning innebär att produkten är testad enligt en EU-standard och har en prestandadeklaration.

BIOP, Oxyfix och X-Perco uppfyller Naturvårdsverkets högt ställda krav på rening för normal och  hög skyddsnivå.

BIOP är CE-märkt enligt den europeiska standarden EN12566-6.

Oxyfix och X-Perco har testats oberoende i Frankrike, Belgien och Tyskland.

För dig som fastighetsägare innebär det att du kan vara trygg i att du installerar ett system som är godkänt att säljas i Sverige, och som har en funktion och hållbarhet som klarar svenska reningskrav.

Avlopp & miljö

keyboard_arrow_rightKlarar Svensk Avloppsrenings produkter alla reningskrav?

Ja! Våra system klarar alla reningskrav för både normal- som hög skyddsnivå.

Om din fastighet omfattas av kraven för hög skyddsnivå så kan du utan problem använda våra reningsverk. Genom att integrera ett fosforfilter i reningsanläggningen uppfylls kraven för hög skyddsnivå.

keyboard_arrow_rightVad menas med ett kretsloppsanpassat avlopp?

I ditt avloppsvatten från toaletten finns en stor mängd näringsämnen, i första hand fosfor och kväve, i de fekalier (avföring och urin) du spolar ner.

I ett kretsloppsanpassat avlopp finns det möjlighet att fånga upp dessa ämnen och återföra dem till odlad mark. Detta kan göras på olika sätt t.ex. genom att använda ett fosforfilter. Läs gärna mer om kretsloppsanpassade avlopp!

keyboard_arrow_rightHur fungerar byte av fosforfilter?

Har du ett avloppssystem från oss på Svensk Avloppsrening och har tecknat ett serviceavtal hjälper vi dig med bytet av fosforfiltret mot en fast ersättning. Det innebär att du inte behöver känna oro inför bytet och dess kostnader.

I bytet ingår nytt filter samt isättning av detta, borttagande av uttjänt filter, samt återvinning av uttjänta filtermaterialet. Eftersom fosforfiltret renar även efter att reningskraven passerat kan bytet kan planeras i lugn och ro.

Svensk Avloppsrening använder sig av Polonite fosforfilter som är CE-märkt enligt standarden EN12566-7:2013. Förutom miljöfördelarna så är fosforrening med Polonite eftertraktad eftersom underhållsintervallet är långt och är helt fritt från elektronik, således finns inga rörliga delar i filtret som kan gå sönder.

Om du har en reningsanläggning från annan leverantör än oss vänligen kontakta renhållningen på din kommun, din installatör eller någon leverantör av fosforfilter te.x. Ecofiltration för hjälp med bytet av fosforfilter.

keyboard_arrow_rightNär behövs efterpolering?

Efterpolering används då det finns ett behov av att ytterligare reducera smittämnen efter den ordinarie reningen. Om det behövs efterpolering eller ej avgör Miljönämnden i din kommun. Ett exempel då detta kan behövas är om flera enskilda avlopp har samma utsläppspunkt.

keyboard_arrow_rightVilka lagar och regler gäller för det avloppsvatten jag släpper ut?

Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare.

keyboard_arrow_rightVem är ansvarig för slamtömning av mitt avlopp?

Det är din kommun som är ansvarig för slamtömningen.

keyboard_arrow_rightKan jag själv ta hand om materialet i mitt uttjänta fosforfilter?

Kommunen kan ge dispens för spridning på egen tomt. Vänd dig till ditt Miljökontor (eller motsvarande) för mer information och tillstånd.

keyboard_arrow_rightVad innebär övergödning?

Övergödning orsakar problem som exempelvis algblomning och syrebrist i vattendrag. Övergödning orsakas av att stora mängder näringsämnen som fosfor och kväve återförs till vattendrag. Läs mer om övergödning!

keyboard_arrow_rightVad innebär normal- respektive hög skyddsnivå?

Miljölagstiftningen delar upp reningskraven på normal- respektive hög skyddsnivå. Normal skyddsnivå utgör de lägsta kraven för rening av avloppsvatten.

Miljönämnden i kommunerna gör sedan bedömningar utefter de unika förutsättningarna som kan innebära att reningskraven höjs till hög skyddsnivå.