close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


  Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

  Enskilt avlopp Båstad

  Information för dig som äger en fastighet i Båstads kommun med enskilt avlopp

   Just nu är vi i ert område!

   Passa på att boka ett kundbesök. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.
   Enskilt avlopp Båstads kommun

   I flera delar av Båstads kommun saknas anslutning till det kommunala avloppsnätet och det är kommunens Miljöavdelning som sköter tillsynen av kommunens enskilda avlopp. D.v.s. avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Syftet med tillsynen är att identifiera avlopp som inte uppfyller rådande lagkrav. När det är dags att åtgärda ditt enskilda avlopp måste du ta reda på om din fastighet omfattas av normal- eller hög skyddsnivå. Denna bedömning görs av din handläggare utifrån fastighetens närhet till känsliga områden.

   Reningskraven för normal skyddsnivå är:

   • 90% rening av BOD (organiskt material)
   • 70% rening av fosfor

   För hög skyddsnivå gäller:

   • 90% rening av BOD (organiskt material)
   • 90% rening av fosfor
   • 50% rening av kväve

   Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare.

   Nytt enskilt avlopp

   Om du som fastighetsägare misstänker att du har ett otjänligt avlopp eller rentav fått ett föreläggande från din kommun om att du måste åtgärda det så har vi sammanställt några viktiga punkter inför ditt kommande byte. I vår guide “Att tänka på inför köp av enskilt avlopp” har vi sammanställt allmänna råd och tips som kommer väl till pass när du står inför anläggandet av nytt enskilt avlopp.
   För att komma i kontakt med oss eller någon av våra certifierade installatörer i eller omkring Båstad, kontakta oss på 08-83 64 22 eller info@svarab.se. Vi utför kostnadsfria konsultationer både på distans och genom platsbesök!

   Minireningsverk för enskilt avlopp

   Ett minireningsverk klarar att rena både BDT- och WC vatten. Hos oss på Svensk Avloppsrening hittar du produkter som passar för både normal- och hög skyddsnivå. I våra reningsverk används inga kemikalier utan rening sker på biologisk väg. Reningsverken finns i utföranden från ett hushåll upp till stora verk som klarar att rena flera hundra hushåll, t.ex. samfälligheter.

   Om du är osäker på om din fastighet omfattas av normal- eller hög skyddsnivå ta då kontakt med din kommun så får du svar!
   Här kan du läsa mer om vad som gäller i just Båstads kommun när du har enskilt avlopp, skicka in ansökan m.m: Båstads kommuns hemsida.

   Boka kostnadsfri konsultation i enskilt-avlopp-bastad kommun.

   Kontakta Oss mail_outline