close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!

Enskilt avlopp Örebro

Information för dig som äger en fastighet med enskilt avlopp i Örebro kommun

Enskilt avlopp i Örebro kommun

Örebro kommun har en stor andel enskilda avlopp d.v.s. avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare.

Hur går jag till väga? Inför valet av nytt enskilt avlopp!

Om du som fastighetsägare misstänker att du har ett otjänligt avlopp eller rentav fått ett föreläggande från din kommun om att du måste åtgärda det så har vi sammanställt några viktiga punkter inför ditt kommande byte. I vår guide ”Att tänka på inför köp av enskilt avlopp”  har vi sammanställt allmänna råd och tips som kommer väl till pass när du står inför anläggandet av nytt enskilt avlopp.

Örebro kommun har bland annat följande funktionskrav:
– Minst 90 procent reduktion av organiska ämnen (BOD7).
– Minst 70 eller 90 procent reduktion av fosfor (tot-P). I varje enskilt fall ska Miljökontoret utifrån de lokala förutsättningarna bedöma vilken nivå som ska tillämpas. Rening med 70 procent är minimikravet, men i många områden inom kommunen tillämpas den högre nivån, dvs. 90 procents fosforrening. Detta på grund av att många av kommunens sjöar och vattendrag är kraftigt belastade av fosfor idag.
– Avloppsvattnet får inte förorena grundvatten, dricksvatten eller badvatten.
Det är viktigt att du själv tar reda på vad det finns för olika avloppslösningar och vilken lösning som kan fungera med hänsyn till förhållanden på din fastighet. Du behöver t.ex. ta reda på avstånd till vattentäkter och grundvattenytan, samt markens genomsläpplighet.

(Källa: Örebro kommun)

Miljövänliga minireningsverk

Ett minireningsverk klarar att rena både BDT- och WC vatten. Hos oss på Svensk Avloppsrening hittar du produkter som passar för både normal- och hög skyddsnivå och därmed är lämpliga med hänvisning till kraven som listas ovan. I våra reningsverk används inga kemikalier utan rening sker på biologisk väg. Om du är osäker på vilken nivå som gäller för din fastighet, ta kontakt med din kommun så får du svar!

Här kan du läsa mer om vad som gäller i just Örebro Kommun när du har enskilt avlopp, skicka in ansökan m.m: Örebro  kommuns hemsida Eller kontakta oss för kostnadsfri konsultation!

Välkommen på demo- och informationsträff i Glanshammar fredagen den 12 april! Läs mer här!