close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!

Enskilt avlopp Strängnäs

Information för dig som äger en fastighet i Strängnäs kommun med enskilt avlopp

Enskilt avlopp Strängnäs kommun

I Strängnäs kommun finns ca 4.500 enskilda avlopp. D.v.s. avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Kommunen genomför kontinuerligt tillsyn av dessa och under 2018 fortsätter inventeringen i områdena Fogdö och Tosterö. Syftet med tillsynen är att identifiera avlopp som inte uppfyller rådande lagkrav. När tillsynen är gjord får du besked om ditt nuvarande avlopp lever upp till dagens reningsnivåer eller om det måste åtgärdas.

När det är dags att åtgärda ditt enskilda avlopp måste du ta reda på om din fastighet omfattas av normal- eller hög skyddsnivå. Denna bedömning görs av din handläggare utifrån fastighetens närhet till känsliga områden. För fastigheter i Strängnäs kommun behöver man t.ex. ta hänsyn till närheten till Mälaren som redan är drabbat av övergödning och andra miljöbelastningar.

Reningskraven för normal skyddsnivå är:

  • 90% rening av BOD (organiskt material)
  • 70% rening av fosfor

För hög skyddsnivå gäller:

  • 90% rening av BOD (organiskt material)
  • 90% rening av fosfor
  • 50% rening av kväve

Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare.

Nytt enskilt avlopp

Om du som fastighetsägare misstänker att du har ett otjänligt avlopp eller rentav fått ett föreläggande från din kommun om att du måste åtgärda det så har vi sammanställt några viktiga punkter inför ditt kommande byte.

I vår guide ”Att tänka på inför köp av enskilt avlopp” har vi sammanställt allmänna råd och tips som kommer väl till pass när du står inför anläggandet av nytt enskilt avlopp.
För att komma i kontakt med oss eller någon av våra certifierade installatörer i eller omkring Strängnäs, kontakta oss på 08-83 64 22 eller info@svarab.se. Vi utför kostnadsfria konsultationer både på distans och genom platsbesök!

Minireningsverk för enskilt avlopp

Ett minireningsverk klarar att rena både BDT- och WC vatten. Hos oss på Svensk Avloppsrening hittar du produkter som passar för både normal- och hög skyddsnivå. Reningsverken finns i utföranden från ett hushåll upp till stora verk som klarar att rena flera hundra hushåll, t.ex. samfälligheter. Nya avloppsanläggningar dimensioneras alltid för minimum ett hushåll med fem personer, även om färre personer belastar avloppet.

Det är inte lätt att välja rätt! Ta hjälp av vår produktgenerator för att se vilka produkter som skulle passa hos dig.

Om du är osäker på om din fastighet omfattas av normal- eller hög skyddsnivå eller hur stor din avloppsanläggning behöver vara ta då kontakt med din kommun så får du svar!
Här kan du läsa mer om vad som gäller i just Strängnäs kommun när du har enskilt avlopp, skicka in ansökan m.m: Strängnäs kommuns hemsida.