close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!

Enskilt avlopp Trosa

Information för dig som äger en fastighet i Trosa kommun med enskilt avlopp

Enskilt avlopp Trosa kommun

I Trosa kommun är det Miljökontoret som sköter tillsynen av kommunens enskilda avlopp. D.v.s. avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Syftet med tillsynen är att identifiera avlopp som inte uppfyller rådande lagkrav. I Trosa gäller reningskraven för hög skyddsnivå i hela kommunen.

För hög skyddsnivå gäller:

  • 90% rening av BOD (organiskt material)
  • 90% rening av fosfor
  • 50% rening av kväve

Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare.

Nytt enskilt avlopp

Om du som fastighetsägare misstänker att du har ett otjänligt avlopp eller rentav fått ett föreläggande från din kommun om att du måste åtgärda det så har vi sammanställt några viktiga punkter inför ditt kommande byte. I vår guide ”Att tänka på inför köp av enskilt avlopp” har vi sammanställt allmänna råd och tips som kommer väl till pass när du står inför anläggandet av nytt enskilt avlopp.
För att komma i kontakt med oss eller någon av våra certifierade installatörer i eller omkring Trosa, kontakta oss på 08-83 64 22 eller info@svarab.se. Vi utför kostnadsfria konsultationer både på distans och genom platsbesök!

Minireningsverk för enskilt avlopp

Ett minireningsverk klarar att rena både BDT- och WC vatten. Hos oss på Svensk Avloppsrening hittar du produkter som passar för både normal- och hög skyddsnivå. I våra reningsverk används inga kemikalier utan rening sker på biologisk väg. Reningsverken finns i utföranden från ett hushåll upp till stora verk som klarar att rena flera hundra hushåll, t.ex. samfälligheter.

Om du är osäker på om din fastighet omfattas av normal- eller hög skyddsnivå ta då kontakt med din kommun så får du svar!
Här kan du läsa mer om vad som gäller i just Trosa kommun när du har enskilt avlopp, skicka in ansökan m.m: Trosa kommuns hemsida.