close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
forward Mer info
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


  Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

  Övriga produkter

  Vi erbjuder även en rad närliggande produkter!

  Fettavskiljare

  Läs mer

  Oljeavskiljare

  Läs mer

  Slutna tankar

  Läs mer

  Fettavskiljare

  Fettavskiljare ska enligt gällande regler installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett rinner ut i avloppet. I anläggningar där det normalt innehåller fett, tex. restauranger, produktionsanläggningar ex. livsmedel och slakterier.

  Greastop®-fettavskiljare har utformats för att förhindra att fettpartiklar tar sig ut i avloppsledningarna och förhindrar försämrad reningseffekt på efterföljande rening samt fettbildning i ledningar.

  Greastop®- finns i dimensioner från 2 l/s till 30 l/s, som går att anpassa efter behov. Greastop®- installeras närmast utsläppspunkten eller samlingspunkt innan utflöde till avloppsledningen.

  Hur fungerar fettavskiljaren

  Greastop®- inkommande vatten kommer in under vattenytan, fett och andra partiklar avskiljs genom tyngdkraftsprocess, andra tyngre partiklar faller till botten, fettet lägger sig på ytan, det renade vattnet släpps i klarskiktet genom utsläppsröret. En lufttillförsel ska implementeras för en ännu effektivare behandling, för att skapa en luktfri drift.

  Tanken är tillverkad av högkvalitativ betong och armerad med stålfiber. Den är även Benor-certifierade som ett bevis på hållbarhet och livslängd.

  Vi hjälper dig med alla frågor om dimensioneringen!

   

  Oljeavskiljare

  Oljeavskiljare Hydrosep® med inbyggd kolalescenfilter, extremt robust design, kvalitet och hög funktion, Hydrosep® uppfyller standarden EN858-1 och EN 858-2, är klassiserande enligt gällande CE-märkning i klass 1 som garanterar att utsläppt av olja är mindre än 5 mg / liter i vattnet. Hydrosep® oljeavskiljare med kolväteseparator, för vilket syfte? Hydrosep® är anpassad för att klara av att separera olja från vatten och måste enligt gällande regler installeras på biltvättar, parkeringar, bensinstationer, etc eller vid behandling av avrinning från bensinstationer, parkeringsplatser, garage, eller andra platser. Där vatten ska ledas till allmänt som enskilt avlopp eller rening av ytvatten.

  Hur det fungerar

  Hydrosep® har 3 sektioner : en slamfälla för fånga upp slam och fast material, steg 2 fack för rening med kolalescenfilter och 3 steget automatisk avstängningsventil. Systemet är utrustat med By-pass funktion som säkerställer funktion vid höga flöden samt reningseffekt. Tanken är tillverkad av högkvalitativ betong och armerad med stålfiber. Den är även Benor-certifierade som ett bevis på hållbarhet och livslängd.

  Hydrosep i en rad olika dimensioner och flöden, allt i en tank!

  • kan förses med en rad olika förhöjningshalsar och lock efter behov
  • kan anläggas vid körbara ytor även där tyngre trafik sker
  • Finns en rad olika larmfunktioner och givare, inkl gsm larm

  Vi hjälper dig med alla frågor om dimensioneringen

  Inspirationsfilm

  Titta gärna på en kort film ifrån Eloy Water och få inspiration om hur en installation ser ut. Observera att vissa moment kan vara olika beroende på vilket land produkten installeras i.

  Se filmen!

  Slutna tankar

  Den slutna tanken-CPX tanken, har en flexibel design som passar alla system och markförhållanden.

  • Lågbyggd tank med lyftöglor för enkel installation
  • Inklusive barnsäkert lock
  • Kompletteras vid behov med förhöjningshals samt nivålarm
  • En rad olika förhöjningshalsar

  CPX tanken kan även vakuumsättas för vakuum toaletter!

  Tankens kraftiga design möjliggör även att tanken kan installeras ovan jord. Tankarna är tillverkade i rotationsgjuten polyeten som är återvinningsbart och miljövänligt.

  Jag vill veta mer, kontakta mig!

  Kontakta Oss mail_outline