close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
forward Mer info
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

Reningsverk

En investering i ett miljövänligt avlopp!

Oxyfix

Reningsverk 1-4 hushåll

Läs mer

X-Perco

Den moderna markbädden 1-6 hushåll

Läs mer

Oxyfix

Reningsverk över 4 hushåll

Läs mer

Oxyfix Reningsverk 1-4 hushåll

Oxyfix är ett biologiskt minireningsverk för enskilda avlopp och är sannolikt marknadens mest flexibla. Reningsverket finns i både betong och plast, kan levereras med eller utan extra fosforrening och vi det senare kan du välja det alternativ som passar dig bäst, fosforfilter eller flockningsmedel.

Minireningsverket  är anpassat för att klara förändringar i belastning och volymer av det avloppsvatten som ska behandlas, reningsverket finns i storlekar från 1 hushåll upp till 80 hushåll och passar således allt från enskilda hushåll såsom permanentboende och fritidshus till större samfälligheter. För mer info om större reningsverk se ”Oxyfix –  Reningsverk över 4 hushåll”.

Oxyfix är kompakt, tryggt utan pumpar och rörliga delar i tanken och med endast självfall genom reningsverket. Avloppsvattnet renas biologiskt med hjälp av syre och biobäraren Oxybee® som med sin unika struktur inte täpps igen eller behöver bytas. Reningsverket är utrustat med automatisk återcirkulation för att tillgodose bästa reningsgrad på utgående vatten. Oxyfix kräver få slamtömningar och är byggd för enkel tillgång till reningsverket vid slamtömning.

Kort fakta om Oxyfix 1-4 hushåll

 • Levereras i 30 länder
 • Klarar alla miljö- och hälsokrav
 • CE-testat och BENOR-certifierad samt genomgått Veolia testning i fält
 • 15 år garanti på reningsverket
 • 3 år garanti på luftpumpen

 

X-Perco Den moderna markbädden 1-6 hushåll

X-Perco, den moderna markbädden för 1-6 hushåll är en verklig innovation inom avloppsrening, ett reningsverk som fungerar likt en markbädd eller infiltration. Systemet består alltid av endast två steg, slamavskiljning och det patenterade filtermaterialet Xylit med en funktionsgaranti på 10 år. Xylit är ett naturmaterial som ger systemet en kretsloppslösning. X-Perco erbjuder prestanda och hållbarhet Reningsverkets utförande som en modern markbädd ger betydligt längre livslängd än en traditionell markbädd. X-Pperco påverkas inte som en traditionell markbädd av yttre påverkan från vatten och jordförändringar vilket gör att livslängden blir betydligt längre än markbaserade system och därmed i längden en lägre kostnad för dig som kund. Tankarna är tillverkade av antingen högkvalitativ betong armerad med stålfiber, eller plats. Kan levereras med eller utan slamavskiljning. X-Perco kräver få slamtömningar och är byggd för enkel tillgång till reningsverket vid slamtömning.

Kort fakta om X-Perco 1-6 hushåll

 • Xylit används vid bl.a. vattenrening
 • Goda filteregenskaper
 • Kräver ingen el vilket gör den extra miljösmart
 • CE-testat och BENOR-certifierad

Oxyfix Reningsverk över 4 hushåll

Oxyfix reningsverk över 4 hushåll passar för samfälligheter,  hotell, myndigheter, golfbanor och liknande behov upp till motsvarande 400 personer. Lösningarna är beprövade och speciellt framtagna för att kunna dimensioneras efter antal användare och behov. Oxyfix stora reningsverk är byggda för enkel tillgång till reningsverket vid exempel slamtömning och underhåll.

Det vi levererar är en kedja som skapar trygghet i ett långsiktigt ägande

 • Innovativa och högpresterande
 • En budget under kontroll både idag och i framtiden
 • Diskreta och kompakta. Fullständigt nedgrävda lösningar med liten visuell påverkan
 • Hjälp med projektering och handläggning
 • Kostnadseffektiva installationer
 • Enkla lösningar för hantering av slam
 • Möjlighet till kretsloppsanpassad fosforrening alternativt annan lösning
 • Fasta bakteriekulturer upp till 400 pe
 • Underhåll och service av en professionell serviceorganisation säkerställer trygghet och kostnadskontroll
Via våra lösningar från Eloy Water kan Svensk Avloppsrening erbjuda lösningar ännu större än ovan. Med systemet Airoxy finns det i stort sett inga begränsningar för oss att leverera en lösning som klarar såväl dagens som framtidens reningskrav för upp till 2000 pe.

Oxyfix underhåll

 

Jag vill veta mer, kontakta mig!

Kontakta Oss mail_outline

Våra tankar är Benor-certifierade som ett bevis på hållbarhet och livslängd.