close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
forward Mer info
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

Reningsverk

En investering i ett miljövänligt avlopp!

Oxyfix

Reningsverk 1-4 hushåll

Läs mer

X-Perco

Den moderna markbädden 1-6 hushåll

Läs mer

Oxyfix

Reningsverk 5 > hushåll

Läs mer

Oxyfix Reningsverk 1-4 hushåll

Oxyfix är ett biologiskt minireningsverk för avlopp som inte är anslutna till kommunalt reningsverk. Oxyfix passar enskilda hushåll som är permanentboende eller fritidshus. Systemet är anpassat för att klara förändringar i belastning och volym av det avloppsvatten som ska behandlas. Oxyfix reningsverk finns i storlekar från 1 hushåll (5 pe) upp till 80 hushåll (400 pe), enkelt om du och din granne har ett gemensamt avlopp idag eller om det är flera fastigheter som ska anslutas.

Hur fungerar det?

Oxyfix är ett biologiskt och kompakt avloppssystem. Inga pumpar etc. i tanken endast självfall genom verket, med fast bakteriekultur renas ditt avloppsvatten med mikroorganismer (bakterier). De upprättas på ett lätt och tåligt bakteriemedium kallat Oxybee® som har en unik struktur som inte täpps igen och därmed aldrig behöver bytas.

Oxyfix innehåller alltid tre steg

Tanken är tillverkad av högkvalitativ betong och armerad med stålfiber. Den är även Benor-certifierad som ett bevis på hållbarhet och livslängd.

 

Oxyfix finns även med en lättviktstank om det behövs för placeringen av anläggningen. Lättvikstanken finns i storlek upp till 4 hushåll (20pe och klarar såväl normal- som hög skyddsnivå. Vid hög skyddsnivå gällande fosfor kan reningsverket kompletteras med ett fosforreducerande reningssteg med kretsloppsanpassat filter alternativ kemilösning. Om kravet även finns för höga miljökrav (ex. E-coli bakterier) kan man enkelt addera det till lösningen även för reningsverket.

Oxyfix, en av marknadens mest pålitliga och driftsäkraste lösningar

Oxyfix drivs endast av den medföljande luftpumpen som är placerad i teknikbrunnen. Teknikbrunnen gör att systemet knappt hörs och luftpumpen drar lite ström.

Oxyfix är ett

 • Flexibelt, kvalitativt och robust system.
 • Enkelt och kostnadseffektivt som anpassas efter ditt behov.
 • Klarar alla miljö och hälsokrav.
 • CE testat och har även genomgått Veolia testning i fält.
 • Lång livslängd, en sund investering i ett miljövänligt avlopp.

Registrera ditt reningsverk!

Aktivera din förlängda garanti i samband med driftsättning. Fyll i produktens medföljande ID-kort och returnera det till Svensk Avloppsrening eller registrera nedan så får du kostnadsfritt:

√ 10 + 5 års garanti på tanken

√ 2 + 1 års garanti på luftpumpen

Registrera här!

Inspirationsfilm

Titta gärna på en kort film ifrån Eloy Water och få inspiration om  hur en installation ser ut. Observera att vissa moment är annorlunda beroende på var produkten installeras. Exempelvis medföljer en teknikbrunn där man installerar luftpumpen.

Se filmen!

Oxyfix underhåll

Oxyfix kräver få slamtömningar och är byggd för enkel tillgång till reningsverket vid till exempel slamtömning. De mindre reningsverken saknar rörliga delar och är därmed i princip underhållsfria. Vid leverans medföljer en enkel egenkontroll som vi rekommenderar att du utför två gånger per år.

Du kan välja att sköta ditt reningsverk själv eller teckna dig för vårt serviceavtal då. Oavsett lösning som du i slutändan väljer kommer ditt reningsverk behöva någon form av översyn för att klara den dagliga funktionen.

I vårt serviceavtal ingår minst ett årligt underhållsbesök av serviceorganisation inom detta område. Vid besöket utförs funktionskontroll och provtagning av ditt reningsverk. Efter besöket får du en rapport.

Här kan du läsa mer om våra serviceavtal!

 

X-Perco Den moderna markbädden 1-6 hushåll

X-Perco den moderna markbädden för 1-6 hushåll är en verklig innovation inom avloppsrening, ett reningsverk som fungerar likande en markbädd eller infiltration. Systemet består alltid av endast två steg, slamavskiljare och det patenterade filtermaterialet Xylit med en funktionsgaranti på 10 år*. Xyliten är ett naturmaterial som ger systemet en kretsloppslösning.

X-Perco Den moderna markbädden Xylit

 • Xylit används vid bl.a. vattenrening.
 • Goda filteregenskaper.
 • Mer elasticitet och robusthet än trä.

X-Perco erbjuder prestanda och hållbarhet

X-Perco är ett reningsverk som är utförd som en modern markbädd med betydligt längre livslängd än traditionell markbädd. X-perco påverkas inte som en traditionell markbädd av yttre påverkan av vatten och jordförändringar vilket gör att livslängden blir betydligt längre än markbaserade system och i längden mycket lägre kostnad för dig som kund.

Precis som en traditionell markbädd kräver X-Perco inte någon el vilket gör den extra miljösmart!

Tanken är tillverkad av högkvalitativ betong och armerad med stålfiber. Den är även Benor-certifierad som ett bevis på hållbarhet och livslängd. Om det krävs finns det en lättvikstank för 1 hushåll att tillgå.

 

X-Perco Den moderna markbädden certifikat

Registrera ditt reningsverk!

Aktivera din förlängda garanti i samband med driftsättning. Fyll i produktens medföljande ID-kort och returnera det till Svensk Avloppsrening eller registrera nedan så får du kostnadsfritt:

√ 10 + 5 års garanti på tanken

√ 2 + 1 års garanti på luftpumpen

Registrera här!

Inspirationsfilm

Titta gärna på en kort film ifrån Eloy Water och få inspiration om hur en installation ser ut. Observera att vissa moment kan var olika beroende på vilket land produkten installeras i.

Se filmen!

X-Perco underhåll

X-Perco Den moderna markbädden för 1-6 hushåll kräver få slamtömningar och är byggd för enkel tillgång till reningsverket vid till exempel slamtömning. De mindre reningsverken saknar rörliga delar och är därmed i princip underhållsfria. Vid leverans medföljer en enkel egenkontroll som vi rekommenderar att du utför två gånger per år.

Läs mer om våra serviceavtal här!

Oxyfix Reningsverk 5 > hushåll

Svensk Avloppsrening har reningsverk även för er med större behov.

Via våra lösningar från vår Eloy Water finns det i stort sett inga begränsningar för oss att leverera en lösning som klarar såväl dagens som framtidens reningskrav.

Oxyfix reningsverk 5 > hushåll passar för samfälligheter, hotell, myndigheter med flera upp till 2000 personer, som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Oxyfix Reningsverk 5 > hushåll

Det är beprövade lösningar som är speciellt framtagna för att kunna dimensioneras efter antal användare och behov.

Det vi levereras är en kedja som skapar trygghet i ett långsiktigt ägande!

 • Innovativa och högpresterande
 • En budget under kontroll både idag och i framtiden
 • Diskreta och kompakta. Fullständigt nedgrävda lösningar med liten visuell påverkan
 • Hjälp med projektering och handläggning
 • Kostnadseffektiva installationer
 • Enkla lösningar för hantering av slam
 • Möjlighet till kretsloppsanpassat fosforrening alternativt annan lösning
 • Fästa bakterierkulturer upp till 400 pe-Oxyix
 • SBR (satsvis biologisk rening) upp till 2000pe – Airoxy funktionskontroll vid driftstart
 • Underhåll och service av professionell organisation, säkerställer trygghet och kostnadskontroll

Registrera ditt reningsverk!

Aktivera din förlängda garanti i samband med driftsättning. Fyll i produktens medföljande ID-kort och returnera det till Svensk Avloppsrening eller registrera nedan så får du kostnadsfritt:

√ 10 + 5 års garanti på tanken

√ 2 + 1 års garanti på luftpumpen

Registrera här!

Inspirationsfilm

Titta gärna på en kort film ifrån Eloy Water och få inspiration om hur en installation ser ut. Observera att vissa moment är annorlunda beroende på var produkten installeras. Exempelvis medföljer en teknikbrunn där man installerar luftpumpen.

Se filmen!

Oxyfix underhåll

Oxyfix kräver få slamtömningar och är byggd för enkel tillgång till reningsverket vid till exempel slamtömning. De mindre reningsverken saknar rörliga delar och är därmed i princip underhållsfria. Vid leverans medföljer en enkel egenkontroll som vi rekommenderar att du utför två gånger per år.

Du kan välja att sköta ditt reningsverk själv eller teckna dig för vårt serviceavtal då. Oavsett lösning som du i slutändan väljer kommer ditt reningsverk behöva någon form av översyn för att klara den dagliga funktionen.

I vårt serviceavtal ingår ett årligt underhållsbesök då vi utför funktionskontroll av ditt reningsverk.

Är du intresserad att få mer information om serviceavtal för Oxyfix 5 > hushåll kontakta oss!