close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
forward Mer info
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


  Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

  Service, underhåll & garantier

  En trygghet för ett bra och långsiktigt ägande!

  keyboard_arrow_right

  Service, underhåll & garantier!

  Oavsett vilken lösning av enskilt avlopp du har installerat kommer den att behöva någon form av översyn. Du väljer mellan våra två alternativ och tar samtidigt del av våra förlängda garantier.

  √ 10 + 5 års grundgaranti + förlängd garanti på tanken från Eloy Water

  √ 2 + 1 års grundgaranti + förlängd garanti övriga delar från Eloy Water

  √ 1 + 1 års grundgaranti + förlängd garanti övriga produkter

   

  Vi erbjuder följande avtal:

  Eget driftsavtal

  Fastighetsägaren ansvarar för att reningsverket kontrolleras och sköts enligt rekommendationer från leverantören. Fastighetsägaren ansvarar om felaktigheter uppstår av försummelse från ovan. Leverantören kan vid detta avtal inte garantera funktionen av reningsverket.

  Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) är fastighetsägare som släpper ut avloppsvatten skyldiga att genomföra egenkontroll. En fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar att fel på utrustning eller felaktig hantering upptäcks innan skada inträffar.

  Tillsynsmyndigheten kan komma att utföra inspektion och då kan dokumentationen efterfrågas. Vår rekommendation är att egenkontrollen sker 4 gånger per år. Kontakta oss för mer information om du vill välja alternativet egenkontroll.

  • Kostnadsfritt

   

  Underhållsavtal

  I avtalet ingår ett underhållsbesök per år med start året efter att avtalet tecknats. Under besöket kontrolleras verkets samtliga funktioner. Utförligare provtagning kan bokas med oss inför besöket. Kostnad för felavhjälpning utöver normalt slitage, byte av filtermassa eller utförligare provtagning tillkommer. Fastighetsägaren ansvarar för att eventuella avvikelser enligt underhållsrapporten åtgärdas.

  • Reningsverk med storlek        5 pe                     205 kr i månaden / 2 460 kr per år
  • Reningsverk med storlek 10-15 pe                     245 kr i månaden / 2 940 kr per år
  • Reningsverk med storlek      20 pe                     290 kr i månaden / 3 480 kr per år

  Angivna priser är inklusive moms. Fakturering av Underhållsavtal sker årsvis efter utfört underhållsbesök, då lämnas även en servicerapport.

   

  Avtal för utskrift

  Test 1

   

  Vid besiktningar kontrolleras verkets samtliga funktioner

  • Avläsning och dokumentering sen tidigare besök jämförs
  • Okulärkontroll
  • Kontroll av luftpump, rengöring och byte av luftfilter
  • Kontroll av lock och tätningar
  • Kontroll av PH, temperatur och syresättning
  • Kontroll av fosforfilter alt kemdosering
  • Kontroll av slamretur
  • Kontroll av luftning och syresättning
  • Kontroll av aktiv slam och mängd
  • Telefonsupport vid behov

   

  Eventuella avvikelser åtgärdas på plats (efter godkännande av fastighetsägaren) samt noteras i serviceprotokollet som lämnas till fastighetsägaren.

  I samband med den årliga besiktningen kan leverans av flockningsmedel ske vid användning av kemi. Om du istället använder fosforfilter säkerställer vi byte av fosforfilter sker om det behövs.

  Vi finns alltid tillhands om det skulle uppstå behov av råd eller andra frågor rörande ditt reningsverk eller om du behöver göra en reklamation. Du når oss på service@svarab.se eller 08-83 64 22