close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


  Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

  Service, underhåll & garantier

  En trygghet för ett bra och långsiktigt ägande!

  keyboard_arrow_right

  Service, underhåll & garantier!

  Våra minireningsverk kväver alla minimalt med underhåll och är enkla att sköta men likväl behövs någon form av översyn för att säkerställa den dagliga funktionen så att ditt avlopp mår bra över tid.

  Här kan du läsa mer om våra alternativ av service så att du kan besluta vilket som passar bäst för dig och dina förutsättningar. Fastighetsägaren tecknar sitt avtal i samband med installation.

  Om ett avtal tecknas 3 månader eller mer efter installation bör ett startbesök bokas in med Eloy – Svensk Avloppsrening. Detta gäller även vid byte från Egenkontroll till Underhållskontroll. Efter utfört startbesök kan Underhållskontroll tecknas.

  Garantier

  Produkter från Eloy – Svensk Avloppsrening uppfyller höga kvalitetskrav. Förutom den garanti som alltid ingår vid köp av produkter från Eloy Water erbjuder vi dig en förlängd garanti när valfritt avtal tecknas. Garanti + förlängd garanti

  Garantier Oxyfix

  • 10 års garanti + 5 års förlängd garanti på tanken från Eloy
  •   2 års garanti + 1 års förlängd garanti på övriga delar från Eloy

  Garantier X-Perco

  • 10 års garanti + 5 års förlängd garanti på tanken från Eloy
  • 10 års garanti + 2 års förlängd garanti på filtermedia

  Våra serviceavtal

  Egenkontroll

  Du kan välja att kostnadsfritt sköta ditt reningsverk själv med hjälp av de instruktioner för egenkontroll som medföljer vid leverans och installation. En fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att eventuellt fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan skada inträffar. Observera att egenkontroll inte kan väljas som alternativ om du installerat ett reningsverk med flockningsmedel.

  Om man vid egenkontroll upptäcker ett funktionsfel, ska man utan dröjsmål informera oss som i sin tur ger support och förslag på lämplig åtgärd om det behövs.

  Vår rekommendation är att dokumenterad egenkontroll sker 4 gånger per år. Det är fastighetsägarens ansvar om felaktigheter uppstår av försummelse från ovan.

  Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) är fastighetsägare som släpper ut avloppsvatten skyldiga att genomföra egenkontroll. Tillsynsmyndigheten kan komma att utföra inspektion och då kan dokumentation efterfrågas.

   

  Underhållskontroll

  Med underhållskontroll behöver du inte tänka på löpande serviceintervaller i samma utsträckning av ditt reningsverk. Det tar vi hand om åt dig!

  Här följer ett urval av punkterna som kontrolleras:

  • Övergripande okulär besiktning och funktionskontroll av hela systemet
  • Kontroll av slamnivå, lock och tätningar
  • Installation med kempump kontroll dosering samt vid behov byte kemslang
  • Provtagning av parametrar och analys för verkets reningsgrad
  • Vid behov säkerställs byte av fosforfilter alternativt påfyllning av flockningsmedel
  • Kontroll av luftpump, vid behov byte av luftfilter, byte av membran vartannat år (kostnad tillkommer)

  Efter utförs underhållsbesök lämnas en servicerapport till fastighetsägaren som kan bifogas i kontakt med den egna kommunen. Fastighetsägaren ansvarar för att eventuella avvikelser enligt rapporten åtgärdas. Alla priser är inklusive moms. Fakturering av Underhållskontroll sker årsvis efter utfört underhållsbesök.

   

  Support

  Skriv ut serviceavtal och skicka därefter via post eller skanna till service@svarab.se

  Fyll i online, spara dokumentet och bifoga i ett mejl till service@svarab.se

   

  Vi finns alltid tillhands om det skulle uppstå behov av råd eller andra frågor rörande ditt reningsverk. Du ska känna dig trygg med att ha valt ett avlopp från Eloy – Svensk Avloppsrening

  Du når oss på service@svarab.se eller 08-83 64 22