close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!


  Härmed godkänner jag att min personliga information lagras enligt vår Integritetspolicy för att handlägga mitt ärende.

  Enskilt avlopp Arboga

  Information för dig som äger en fastighet i Arboga kommun med enskilt avlopp

  Enskilt avlopp Arboga kommun

  I Arboga kommun är det Västra Mälardalens Myndighetsförbund som sköter tillsynen av kommunens enskilda avlopp. D.v.s. avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Syftet med tillsynen är att identifiera avlopp som inte uppfyller rådande lagkrav. När det är dags att åtgärda ditt enskilda avlopp måste du ta reda på om din fastighet omfattas av normal- eller hög skyddsnivå. Denna bedömning görs av din handläggare utifrån fastighetens närhet till känsliga områden.

  Reningskraven för normal skyddsnivå är:

  • 90% rening av BOD (organiskt material)
  • 70% rening av fosfor

  För hög skyddsnivå gäller:

  • 90% rening av BOD (organiskt material)
  • 90% rening av fosfor
  • 50% rening av kväve

  Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare.

  Nytt enskilt avlopp

  Om du som fastighetsägare misstänker att du har ett otjänligt avlopp eller rentav fått ett föreläggande från din kommun om att du måste åtgärda det så har vi sammanställt några viktiga punkter inför ditt kommande byte. I vår guide “Att tänka på inför köp av enskilt avlopp”  har vi sammanställt allmänna råd och tips som kommer väl till pass när du står inför anläggandet av nytt enskilt avlopp.
  För att komma i kontakt med oss eller någon av våra certifierade installatörer i eller omkring Arboga, kontakta oss på 08-83 64 22 eller info@svarab.se. Vi utför kostnadsfria konsultationer både på distans och genom platsbesök!

  Minireningsverk för enskilt avlopp

  Ett minireningsverk klarar att rena både BDT- och WC vatten. Hos oss på Svensk Avloppsrening hittar du produkter som passar för både normal- och hög skyddsnivå. Reningsverken finns i utföranden från ett hushåll upp till stora verk som klarar att rena flera hundra hushåll, t.ex. samfälligheter. Nya avloppsanläggningar dimensioneras alltid för minimum ett hushåll med fem personer, även om färre personer belastar avloppet.

  Det är inte lätt att välja rätt! Ta hjälp av vår produktgenerator för att se vilka produkter som skulle passa hos dig.

  Om du är osäker på om din fastighet omfattas av normal- eller hög skyddsnivå eller hur stor din avloppsanläggning behöver vara ta då kontakt med din kommun så får du svar!
  Här kan du läsa mer om vad som gäller i just Alingsås kommun när du har enskilt avlopp, skicka in ansökan m.m: Arboga kommuns hemsida. 

  Boka kostnadsfri konsultation i enskilt-avlopp-arboga kommun.

  Kontakta Oss mail_outline