close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!

Enskilt avlopp Hallstahammar

Information för dig som äger en fastighet med enskilt avlopp i Hallstahammars kommun

Enskilt avlopp Hallstahammars kommun

I Hallstahammars kommun finns en stor andel enskilda avlopp d.v.s. avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Ansvarig för tillsynen av kommunens ca 700 enskilda avlopp är Bygg- och miljöförvaltningen. Syftet är att identifiera avlopp som inte uppfyller rådande lagkrav. Vid tillsyn görs även bedömning om fastigheten skall omfattas av normal- eller hög skyddsnivå. Bedömning av detta görs i varje enskilt fall beroende på bl.a. fastighetens närhet till känsliga områden.

Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare.

Hur går jag till väga? Inför valet av nytt enskilt avlopp!

Om du som fastighetsägare misstänker att du har ett otjänligt avlopp eller rentav fått ett föreläggande från din kommun om att du måste åtgärda det så har vi sammanställt några viktiga punkter inför ditt kommande byte. I vår guide ”Att tänka på inför köp av enskilt avlopp”  har vi sammanställt allmänna råd och tips som kommer väl till pass när du står inför anläggandet av nytt enskilt avlopp.

För att komma i kontakt med oss eller någon av våra certifierade installatörer i eller omkring Hallstahammar, kontakta oss på 08-83 64 22 eller info@svarab.se. Vi utför kostnadsfria konsultationer både på distans och genom platsbesök!

Minireningsverk för enskilt avlopp

Ett minireningsverk klarar att rena både BDT- och WC vatten. Hos oss på Svensk Avloppsrening hittar du produkter som passar för både normal- och hög skyddsnivå. I våra reningsverk används inga kemikalier utan rening sker på biologisk väg. Om du är osäker på vilken nivå som gäller för din fastighet, ta kontakt med din kommun så får du svar!

Här kan du läsa mer om vad som gäller i just Hallstahammars Kommun när du har enskilt avlopp, skicka in ansökan m.m.