close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!

Enskilt avlopp Laholm

Information för dig som äger en fastighet med enskilt avlopp i Laholms kommun

Enskilt avlopp i Laholms kommun

Laholms kommun har en stor andel enskilda avlopp. Med det menas avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Många av dessa uppfyller inte dagens lagkrav för avloppsrening.

Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare.

Kommunen genomför kontinuerligt tillsyn av områden med enskilt avlopp. Under 2017 kommer tillsyn att göras i områden som ligger i anslutning till: Vänneån och Lagan. Tillsynen gäller även biflöden till dessa vattendrag. (Källa: Laholm kommuns hemsida)

Hur går jag till väga? Inför valet av nytt enskilt avlopp!

Om du som fastighetsägare misstänker att du har ett otjänligt avlopp eller rentav fått ett föreläggande från din kommun om att du måste åtgärda det så har vi sammanställt några viktiga punkter inför ditt kommande byte. I vår guide ”Att tänka på inför köp av enskilt avlopp” finns allmänna råd och tips som kommer väl till pass när du står inför anläggandet av nytt enskilt avlopp. Oavsett om du ska byta ut ett gammalt eller anlägga ett vid en ny fastighet.

För att komma i kontakt med oss eller någon av våra certifierade installatörer i Laholmsområdet kontakta oss på: 08-83 64 22 eller info@svarab.se . Vi utför kostnadsfria konsultationer både på distans och genom platsbesök!

Miljövänliga minireningsverk

Ett minireningsverk klarar att rena både BDT- och WC vatten. Hos oss på Svensk Avloppsrening hittar du produkter som passar för både normal- och hög skyddsnivå. Om du är osäker på vilken nivå som gäller för din fastighet, ta kontakt med din kommun så får du svar!

Här kan du läsa mer om vad som gäller i just Laholms kommun när du har enskilt avlopp, skicka in ansökan m.m:  Laholm kommuns hemsida.

Onsdag 8 maj och torsdag 9 maj kan du träffa oss på demo- och informationsdagar i Våxtorp och Knäred! Läs mer om var och när i länken.