close
Offertförfrågan Återförsäljare Guider & Artiklar Aktuellt Kommuner
boka rådgivning
email Kontakt

phone 08-83 64 22

close

Jag vill veta mer, kontakta mig!

Fettavskiljare –
Greastop

  • För anläggningar där det normalt innehåller fett, tex. restauranger, produktionsanläggningar etc
  • Finns i dimensioner från 2 l/s till 30 l/s, går att anpassa efter behov
  • Endast liten plats krävs, marginell visuell åverkan
  • CE-märkt, BENOR-certifierad
Kontakta oss

Information

Fettavskiljare ska enligt gällande regler installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett rinner ut i avloppet. I anläggningar där det normalt innehåller fett, tex. restauranger, produktionsanläggningar ex. livsmedel och slakterier.

Greastop®-fettavskiljare har utformats för att förhindra att fettpartiklar tar sig ut i avloppsledningarna och förhindrar försämrad reningseffekt på efterföljande rening samt fettbildning i ledningar.

Greastop®- finns i dimensioner från 2 l/s till 30 l/s, som går att anpassa efter behov. Greastop®- installeras närmast utsläppspunkten eller samlingspunkt innan utflöde till avloppsledningen.

Hur fungerar fettavskiljaren

Greastop®- inkommande vatten kommer in under vattenytan, fett och andra partiklar avskiljs genom tyngdkraftsprocess, andra tyngre partiklar faller till botten, fettet lägger sig på ytan, det renade vattnet släpps i klarskiktet genom utsläppsröret. En lufttillförsel ska implementeras för en ännu effektivare behandling, för att skapa en luktfri drift.

Tanken är tillverkad av högkvalitativ betong och armerad med stålfiber. Den är även Benor-certifierade som ett bevis på hållbarhet och livslängd.

Informationsbank